O nás Tisk
MUDr. Leona Tylingrová absolvovala Fakultu dětského lékařství v Praze. Začínala na infekčním a dětském oddělení v Táboře, dále pracovala na dětském oddělení v Benešově. 2 roky pracovala v dětské léčebně pro děti s onemocněním dýchacích cest. Osvojila si problematiku alergiků, astmatiků a dětí s atopickým ekzémem a mukoviscidózou. V benešovské nemocnici vykonávala funkci mladšího, později staršího lékaře. Pracovala na jednotce intenzivní péče a na novorozeneckém oddělení. 2 roky vyučovala na střední zdravotnické škole. V roce 2004 absolvovala neonatologický kurs na novorozeneckém oddělení Thomayerovy nemocnice pod vedením zástupce primáře MUDr. Zacha a MUdr. Paulové a to jak na oddělení nedonošených dětí, tak na oddělení fyziologických novorozenců. Má I. atestaci z dětského lékařství. Získala osvědčení v metodice behaviorálníi terapie obezity od společnosti STOB. Získala specializovanou způsobilost praktického lékaře pro děti a dorost a specializovanou způsobilost v oboru pediatrie. Zdokonaluje se v německém a anglickém jazyku. Je vdaná, má 3 děti, 32 letého syna a 26 letá dvojčata, chlapce a děvče. Sestra Alena Krupková je absolventkou církevní střední zdravotnické školy v Praze. Po maturitě studovala na vyšší zdravotnické škole a získala vysvědčení o absolutoriu v oboru Sestra pro intenzivní péči. V roce 2006 získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.Pracovala 4 roky na jednotce intenzivní péče neurologického oddělení VFN Na Karlově. Je vdaná,má 16 letého syna a 18 letou dceru. Po narození dětí již nemohla pracovat v nemocnici na směnný provoz a ráda přijala nabídku práce sestry na dětském obvodě. Mezi její koníčky, pokud čas dovolí, patří sportování a chov psů.