Zastupující lékaři a pohotovost

Záchranná lékařská služba - tel. číslo 155

Tuto službu volejte při ohrožení života -porucha dýchání, zástava nebo nepravidelnost srdeční, porucha vědomí, křeče, popáleniny, otrava či jiné závažné zdravotní ohrožení .

 

Lékařská pohotovostní služba

Lékařská služba v případě neodkladné potřeby lékařského ošetření mimo ordinační hodiny:

LSPP pro děti – Fakutní Thomayerova nemocnicice – pavilon B1
po-pá: 19:00-07:00
so+ne: nepřetržitě
telefon: 261083783

Zastupující lékaři

V době dovolené nebo nemoci se prosím obraťte na tyto zastupující lékaře:

MUDr. Jitka Bělorová

Tajovského 1310, 140 00 Praha 4
telefon: 241 011 749

 

MUDr. Petra Vlková

Tajovského 1310, 140 00 Praha 4
telefon: 241 011 748